نوشـــــــته هــاے نیمـــــــه شـــــــــــب🌙

آے ستــــــــــ⭐ـــــــــــاره آٌ ستــــــــــ⭐ــــــــــــاره بے تو شب نورے نداره

رودخانه باش....

چـــــــون رودخـــــانـــه ے روان
شـــــب ها سکوت کن
از تاریکــــے نترس!
اگر ستــــــــ⭐ـــــاره ها در آسمــــــانند
بازتــــــــاب نورشـــان باش
اگر ابــــــ☁ـــــر ها در آسمـــــانند
به یاد آور
که ابــــرها مثل رودخـــــانه
آب هستند
پس تصویرشان را
در عمــــــــــــــــــــــق آرامـــــــش خویش
منعکـــــــس کن...

مانوئل باندیرا

پ.ن:شروع دوباره,
ادامـــ🏃ــه میدم تا وقتی حرف هست,آتشفشـــــ🌋ـــان و نمیشه با بـــــــ❄ــــرف بست💪😏
ABOLFAZL :.
۰۶ ارديبهشت ۱۱:۴۰
قشنگ بود

پاسخ :

ممنون
?Do You Like The Stars
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان